Tiskopisy               Najdete nás ...
                     
    Připravili jsme pro Vás vybrané tiskopisy, které můžete vyplněné doručit do sídla AutoškolyBonk.       Upozornění:
           
     
Soubory formátu RTF otevřete prostřednictvím programu Microsoft Word či OpenOfficeK otevření souboru ve formátu PDF je zapotřebí mít nainstalován program Adobe Acrobat Reader.
Instalační soubory tohoto volně šiřitelného programu naleznete na adrese: www.adobe.com/acrobat
ADOBE Acrobat Reader
Formát RTF
Formát PDF
  Žádost o přijetí k výuce a výcviku (vyplněný tiskopis potvrdí AutoškolaBonk)  
Žádost o řidičské oprávnění - formát RTF
Žádost o řidičské oprávnění - formát PDF
     
  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti žadatele (potvrdí lékař)  
Posudek o zdravotní způsobilosti - formát RTF
Posudek o zdravotní způsobilosti - formát PDF
     
     
  Žádost o přijetí do kurzu pravidelného školení (zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účaly profesní způsobilosti řidičů)  
Žádost o přijetí do kurzu pravidelného školení - formát RTF
Žádost o přijetí do kurzu pravidelného školení - formát PDF
         
  Legislativa a autoškola ...      
   
Věříme, že Vám tyto odkazy mohou pomoci v orientaci problematiky výuky autoškoly a nových právních právních předpisů, které ji upravují.
     
     
     
  Zákon č. 361/2000 Sb. (ve znění zákona č. 411/2005 Sb.) - O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (Zákon o silničním provozu) - od 1.7.2006  
     
  Zákon č. 411/2005 Sb. - paragrafový výklad zákonů č. 361/2000 Sb., 200/1990 Sb. a 247/2000 Sb.        
  Vyhláška č. 341/2002 Sb. - o schvalování technické způsobilosti vozidel  
  Etapy výměny řidičských oprávění  
     
  Bodový systém  
     
Nové pojetí on-line testů autoškoly - server Ministerstva dopravy ČR (2006)  
Nová pravidla silničního provozu  
   
    Další právní předpisy, vztahující se k výuce autoškoly, připravujeme ...
                   
Hlavní stránka Autoškola Bonk Zpět ...
Úvodní stránka BONK.AUTOŠKOLA